Điển hình là trường Đại học FPT đã phát động chương trình hiến máu “Vòng tay ấm 6”, nhận được 341 đơn vị máu; Học viện Hành chính quốc gia với chương trình “Hành trang đỏ” tiếp nhận 272 đơn vị máu; công nhân của Công ty cổ phần Diligo hiến 57 đơn vị máu… 

Nếu như trước năm 1994, cả nước tiếp nhận khoảng 100 đơn vị máu, 100% là hiến máu chuyên nghiệp (có nhận tiền bồi dưỡng) thì đến năm 2015, cả nước tiếp nhận 1,4 triệu đơn vị máu (trong đó 97% là hiến máu tình nguyện).

T.H