Ngày hội thu hút 80 đoàn viên là cán bộ, chiến sỹ và phường tham gia.  Ngày hội hiến máu tình nguyện của 2 đơn vị  nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, thanh niên ngành Công an và các bạn đoàn viên có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu máu đặc biệt khan hiếm phục vụ cấp cứu điều trị.

Đoàn viên Cục Cảnh sát PCCC&CNCH viết đơn tình nguyện hiến máu.

Thượng úy Vũ Minh Tuyến, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia hiếu máu tình nguyện cho biết: “Đây là lần thứ 5, tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Qua hoạt động này, bản thân muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình giúp các bệnh nhân”.

Đoàn viên của 2 đơn vị được các y, bác sĩ của Viện huyết học truyền máu Trung ương lấy máu.

Trong những năm qua, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nói riêng đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… nhằm góp phần giảm bớt những khó khăn cho cộng đồng và đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó hoạt động hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, một hành động nhân văn cao cả.

M.Hiền