Cây ATM gạo trên do Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng phối hợp Hội camera CCTV - IT Lâm Đồng thực hiện vận hành. Trong 7 ngày,  cây ATM gạo này sẽ cung cấp ít nhất 19 tấn gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cây ATM gạo đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng đã hoạt động phục vụ người nghèo

Ngay trong buổi đầu tiên vận hành, hàng trăm người đã vui mừng tới nhận gạo theo thứ tự, đảm bảo quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Đức Triệu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Trọng cho biết, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động thêm nguồn gạo để đảm bảo cho người dân vẫn được nhận gạo trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Những người có hoàn cảnh khó khăn vui mừng tới nhận gạo

Anh Phạm Duy Lộc, thành viên đơn vị tài trợ gạo cho ATM cho biết, cơ chế hoạt động của máy ATM gạo là bên trong có một bình hơi, mỗi người đến nhận gạo nhấn nút, nhận diện bằng cách nhìn vào camera, máy sẽ nhả ra lượng gạo cố định là 2kg. 

Khắc Lịch