Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về thi THPT quốc gia năm 2016, với môn Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng gồmTiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức hoặc Tiếng Nhật.

Các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT bao gồm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thí sinh có một trong các chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Đức do các cơ quan chuyên trách của các quốc gia trên cấp phép và có giá trị sử dụng tính đến ngày 1-7-2016.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng cho phép thí sinh được sử dụng chứng chỉ môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông để được miễn thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016.

Thí sinh là học viên Giáo dục thường xuyên có chứng chỉ môn Ngoại ngữ đáp ứng quy định trên được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016.

H.Thanh