Theo đó, năm nay, thành phố có 66.006 thí sinh lớp 12 dự thi. Trong đó, thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT là 14.716 em, chiếm gần 23%; đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 51.290 em, chiếm hơn 77%.

Đối với các môn thi tự chọn để xét tốt nghiệp, 2.542 thí sinh đăng ký môn Lịch sử, 12.257 em thi Địa lý, Vật lý: 1.568, Sinh học: 1550 và Ngoại ngữ 9.951 thí sinh. Với xét tuyển đại học, cao đẳng, trong tổng số 51.290 thí sinh đăng ký, môn Ngoại ngữ có nhiều người chọn nhất với 50.313 em, chiếm khoảng trên 95%%; tiếp đến là Vật lý 26.272 thí sinh, chiếm khoảng trên 50%; môn Hóa học với 19.837, chiếm gần 40%; Sinh học: 6.058, chiếm 10%. Thấp nhất là Lịch sử với 4.414 thí sinh đăng ký xét tuyển, chiếm 8,6%.

H.Thanh