Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa gửi công văn tới Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố về việc đảm bảo cung ứng sách giáo khoa (SGK) lớp 1 cho năm học 2020-2021. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh hoàn tất việc công bố kết quả lựa chọn SGK lớp 1 sử dụng vào năm học 2020-2021.

Các Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả lựa chọn SGK lớp 1 từ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, cung cấp đầy đủ thông tin đến các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn trước ngày 20-5-2020 để phối hợp triển khai việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK và triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho năm học 2020-2021. Số lượng SGK lớp 1 dự kiến được sử dụng vào năm học 2020-2021 đối với từng đầu sách, các Sở GD&ĐT phải báo cáo về Bộ GD&ĐT. 

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư Hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông phải công bố công khai danh mục SGK được lựa chọn trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng. 


Huyền Thanh