Thông tin về tình hình thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT) cho biết: Bộ đã tiếp nhận các bản mẫu SGK từ 3 đơn vị đề nghị thẩm định, gồm Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, NXB ĐH Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Qua quá trình rà soát, kiểm tra và đối chiếu với quy định tại Thông tư số 33, Bộ GD&ĐT đã tiếp nhận các bộ sách được đề nghị thẩm định đối với 9 môn học ở lớp 1 với 49 bản thảo. Trong đó, các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo có 6 bản thảo. Các môn còn lại có từ 4 đến 5 bản thảo. Các Hội đồng đã tiến hành thẩm định qua 2 vòng.

Kết quả ban đầu cho thấy, có 38/49 bản thảo SGK của một số môn học, hoạt động giáo dục được đánh giá đạt và đề nghị Bộ trưởng xem xét phê duyệt; có 11/49 bản thảo SGK được đánh giá không đạt. Trong số này có những bản thảo, dù vòng 1 đã được yêu cầu sửa chữa nhưng sau thẩm định vòng 2 thì vẫn được đánh giá không đạt.

Dự kiến, trong tháng 10 này, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thẩm định của các Hội đồng để các địa phương lựa chọn SGK theo đúng thẩm quyền.

H.Thanh