Đây là chương trình tư vấn tâm lý được ra đời trong bối cảnh học sinh, sinh viên cả nước phải nghỉ học dài ngày để phòng tránh dịch COVID-19. 

Thời điểm mà những tổn thương sức khỏe tinh thần của các em có thể nảy sinh do bị “cắt” khỏi những hoạt động ý nghĩa thường làm hằng ngày như giao tiếp, làm thêm. 

Tại chương trình, chuyên gia tâm lý đưa ra những hướng dẫn để các em có thể nhận diện dấu hiệu lo âu trong giai đoạn này, cũng như gợi ý cách thức cân bằng tâm lý, ứng phó với những cảm xúc tiêu cực. 

Chương trình cũng sẽ hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng internet, mạng xã hội an toàn và ứng xử văn hóa trên môi trường mạng. Đồng thời, khuyến khích các bạn trẻ đóng góp các clip, chia sẻ kinh nghiệm khi học tập, vui chơi ở nhà. 

Hội đồng chuyên gia tư vấn của chương trình bao gồm các chuyên gia, các nhà giáo, nhà khoa học có uy tín trên cả nước trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục. 

H.T.