Thực hiện chủ trương của Đảng, nhiệm vụ giáo dục của toàn ngành, năm 1959, tỉnh Cao Bằng thành lập Khu Học xá do thầy giáo Nguyễn Sương làm Hiệu trưởng dành cho thiếu nhi dân tộc thiểu số ít người (thiếu nhi vùng cao), thanh niên dân tộc, phổ thông lao động (bổ túc văn hóa) và Sư phạm cấp I. 

Trong đó, trường Thiếu nhi vùng cao với nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện đối tượng học sinh cấp 1 (lớp 1, 2, 3, 4), chủ yếu là học sinh dân tộc Mông, Lô Lô. Đây chính là tiền thân của Trường PTDTNT tỉnh. Sự ra đời của nhà trường với đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số ít người đã thể hiện sự chuyển biến quan trọng của ngành giáo dục miền núi, biên giới.

Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường dần được nâng cao, trường có 34 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; hằng năm 100% học sinh lên lớp, trên 80% đạt danh hiệu học sinh giỏi và tiên tiến, từ 40 - 70 giải học sinh giỏi cấp tỉnh/năm; thi THPT quốc gia xét đỗ tốt nghiệp 100%; đỗ đại học, cao đẳng, dự bị đại học từ 90% trở lên và nhiều thành tích cao về giáo dục thể chất, an ninh, quốc phòng, trải nghiệm sáng tạo.

Trường PTDTNT tỉnh Cao Bằng đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Đến nay, đã có 9 thế hệ hiệu trưởng qua các thời kỳ, khoảng 190 cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại trường và hơn 3.000 học sinh đã tốt nghiệp. Nhiều thầy, cô luôn nỗ lực, cống hiến và được phong tặng danh hiệu cao quý do Nhà nước trao tặng, như: Nhà giáo Ưu tú Phạm Gia Ích, Ngô Loan, Trần Sơn Hà, Đỗ Thị Mai Hương, Lương Thị Hoa, Nguyễn Thị Mai Nguyên.

Học sinh Trường PTDTNT tỉnh Cao Bằng 

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Mai Nguyên, Hiệu trưởng Trường PTDTNT nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ trọng tâm của trường là ra sức xây dựng khối đoàn kết thống nhất, quan tâm xây dựng đội ngũ, cơ sở vật chất nhà trường phát triển theo hướng chuẩn hiện đại, coi trọng giáo dục toàn diện, phát triển năng lực, giáo dục mũi nhọn, khơi dậy tiềm năng, xác định giá trị, mục tiêu, tầm nhìn, xây dựng nhà trường ngày càng hiện đại, sánh vai với các trường tiên tiến trong khu vực và toàn quốc.


Lưu Hiệp