Kinh phí được trích từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng CAND. Đây là những phần quà đầy ý nghĩa của lực lượng Công an đối với ngành Giáo dục huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, động viên giúp thầy cô giáo và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My trong công tác giảng dạy và học tập.

Quốc Huy