Thời gian lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tầng lớp xã hội về chương trình môn học mới sẽ kéo dài trong 60 ngày. Sau đó, ban soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện dựa trên những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học và toàn xã hội.

Trước đó, ngày 27-7, Bộ GD&ĐT đã chính thức thông qua Chương trình GDPT tổng thể làm cơ sở để triển khai chương trình môn học và biên soạn sách giáo khoa. Theo kế hoach, chương trình GDPT mới sẽ được triển khai bắt đầu từ năm học 2018-2019.

H.T.