Tiến sĩ Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết, trong thời gian qua, nhiều chương trình thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường trung học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai, trong đó có cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. 

Qua bảy năm tổ chức cuộc thi đã thu hút một số lượng lớn học sinh và đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học tham gia. Đến nay, cuộc thi đã trở thành phong trào rộng khắp cả nước, thu hút đông đảo nhiều lực lượng xã hội tham gia, có tác động lớn đến xã hội, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục trung học, trong đó hướng đến sự hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh thông qua trải nghiệm nghiên cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội), thành viên Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết: Nghiên cứu khoa học là hoạt động thể hiện đầy đủ tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, trong thời gian tới Bộ Giáo dục và Đào tạo nên nghiên cứu tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho giáo viên để thúc đẩy nghiên cứu, trải nghiệm dành cho giáo viên, qua đó giúp đẩy mạnh phong trào nghiên cứu trong trường phổ thông theo hướng thực tế, sinh động.

Để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường trung học, Vụ Giáo dục trung học đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thực hiện thêm các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Bộ cần có cơ chế khuyến khích các địa phương tăng cường sự phối hợp với các ngành, đơn vị khác để tạo đầu ra cho các công trình nghiên cứu.

K.H.