Cụ thể: Thí sinh đã đạt sơ tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển về các trường CAND; hoặc phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển về các trường CAND theo đúng thời gian quy định; đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường CAND là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10) trở lên. ‘

Riêng thí sinh xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh (Học viện ANND), điểm môn tiếng Anh đạt từ 7,0 điểm (chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10) trở lên.

Tuấn Minh