Tham dự có đồng chí Võ Văn Phuông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng X15; đồng chí Hà Đăng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương. 

Về phía Học viện có Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện cùng các nhà khoa học trong và ngoài ngành tham dự.

Quang cảnh hội thảo

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật- Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, hội thảo này, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên trong viên trong các trường CAND về những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị và việc vận những nội dung đó trong nghiên cứu phát triển lý luận trong giảng dạy và học tập Lý luận Chính trị (LLCT), trong đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động để bảo vệ Đảng, Nhà nước, trước hết là bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục LLCT tại các trường CAND hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Để vận dụng Nghị quyết vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị trong các trường CAND, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông cho rằng, cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp trong tuyên truyền, học tập và giảng dạy chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với từng đối tượng cụ thể theo phương châm chủ động, linh hoạt, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, thuyết phục.

Chấn chỉnh hình thức đào tạo tập trung hội trường với quy mô lớn, chất lượng thấp. Phát huy tính tích cực, chủ động của học viên, sinh viên; tăng cường đối thoại, trao đổi, làm việc theo nhóm, thuyết trình đề tài; từng bước hạn chế bài giảng theo lối thuyết trình đơn thuần...

Tại hội thảo, TS Trần Hồng Quảng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ về kinh nghiệm và giải pháp về đối thoại với nhân dân trong giải quyết vấn đề thực tiễn từ cơ sở. 

Lưu Hiệp