Thí sinh dự thi cần lưu ý những quy định cụ thể sau:

Quy định đối với thí sinh trước khi vào phòng thi

- Có mặt đúng giờ, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

- Có mặt quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Được mang vào phòng thi những gì?

- Bút viết, bút chì, thước kẻ, thước tính, compa, tẩy.

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

- Atlat địa lý Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành, không đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì.

- Các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền, nhận được thông tin.

Ảnh minh họa: Thí sinh cần nắm rõ quy chế thi để không bị "thẻ đỏ".

Không được mang vào phòng thi những gì?

- Giấy than, bút xóa, tài liệu.

- Thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận thi cử.

- Vũ khí, chất nổ, chất gây cháy.

- Đồ uống có cồn.

Lịch thi THPT Quốc gia 2019.

Quy định bên trong phòng thi

- Ngồi đúng vị trí ghi số báo danh của mình.

- Ghi đầy đủ số báo danh vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp.

- Kiểm tra kỹ đề thi, báo cáo ngay với cán bộ coi thi nếu đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ.

- Không được trao đổi, quay cóp, gian lận, làm mất trật tự phòng thi.

- Không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không dùng bút chì trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trắc nghiệm; chỉ được viết bằng một thứ mực (không dùng mực đỏ).

- Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay.

- Nếu phát hiện người khác xâm hại đến bài thi của mình phải báo ngay cho cán bộ coi thi.

- Ghi rõ số tờ giấy thi khi nộp bài và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi, không làm được bài cũng phải nộp giấy thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm.

- Không được rời phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

- Ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát.


V.Cường (tổng hợp)