Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học (ĐH); tuyển sinh trình độ cao đẳng (CĐ) ngành giáo dục mầm non năm 2020. Theo văn bản hướng dẫn, thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH, CĐ dự kiến từ 15 đến ngày 30/6. 

Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, thí sinh gửi hồ sơ về Sở GD&ĐT trước ngày 20-7. Ngày 20/8, các trường công bố kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Trước ngày 7/9, Bộ sẽ công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe. 

Trước ngày 8/9, các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 9/9 đến 16/9 với hình thức trực tuyến và từ 9/9 đến 18/9 với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển. 

Các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển đợt 1 dự kiến trước 17h ngày 27/9. Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp để xác nhận nhập học trước 17h ngày 3/10.Các trường còn thiếu chỉ tiêu xét tuyển bổ sung từ 8/10 đến hết tháng 12/2020. 

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường phải công bố công khai, minh bạch điều kiện bảo đảm chất lượng trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các điều kiện sơ tuyển, điều kiện xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng, chính sách ưu tiên. Đề án tuyển sinh phải xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử của trường trước 15 ngày tính đến ngày thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển.


Huyền Thanh