Theo dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành, để xét công nhận tốt nghiệp THPT, học sinh học chương trình giáo dục phổ thông phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do học sinh tự chọn. 

Như vậy, dự thảo không quy định học sinh được chọn cả hai bài thi tổ hợp như kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, mà chỉ được chọn một trong hai bài thi tổ hợp. Đây là điểm mới học sinh cần lưu ý để có định hướng lựa chọn bài thi tổ hợp phù hợp và học tập trọng tâm, tránh lãng phí thời gian và công sức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 8-2020. Kỳ thi có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).


H.Thanh