Giáo viên, sinh viên, công nhân viên,... ở Đại học Bách Khoa Hà Nội ký đơn tham gia phong trào Ba Sẵn Sàng năm 1966. Ảnh: Getty Images.

Một lớp học ngoài trời ở Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press.

Lớp học ở vùng sơ tán gần Hà Nội của sinh viên Đại học Giao thông vận tải, ngày 22-11-1967.

Các chiến sĩ du kích trong lớp học ở vùng giải phóng, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Bên trong một lớp học trường cấp 1 xã Cam Lộc, Quảng Trị năm 1973. Ảnh: Ishikawa Bunyo.

Thầy giáo - chiến sĩ dạy toán cho các đồng đội tại một lớp học ngay dưới chiến hào ở Vĩnh Linh, Quảng Trị năm 1960, một hình ảnh đáng nhớ về nhà giáo Việt Nam thời chiến. Ảnh: Getty Images.

Cô giáo mầm non và các em bé tại một trường mầm non gần Hà Nội, tháng 3-1973. Ảnh: Corbis.

Một lớp mầm non ở Hà Nội năm 1973. Ảnh: Corbis.

V.Cường (tổng hợp)