Theo kết luận thanh tra, sau những sai phạm tài chính tại trường TPHT Hoàng Diệu trong giai đoạn 2015-2017, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng, kiểm điểm Ban Giám đốc Sở GD&ĐT. Đối với Sở GD&ĐT kiểm điểm trách nhiệm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân sai phạm gồm Ban Giám hiệu trường THPT Hoàng Diệu (Hiệu trưởng Phạm Ngọc Phụng và 3 Hiệu phó là Quách Tố San, Huỳnh Chí Phến, Trần Công Lý).

Đối với các cá nhân bị đề nghị xử lý, ông Phến không có tên trong danh sách mà chỉ có bà Phụng, bà San và ông Lý. Cụ thể, bà Phụng chịu trách nhiệm quản lý tài chính vi phạm trên 1,2 tỷ đồng, trong đó có duyệt chi sai trên 527,2 triệu. Còn ông Lý được cho là chịu trách nhiệm về việc tham mưu vi phạm trong dạy tăng cường, nguồn dạy thêm học thêm gần 540 triệu đồng. Bà Quách Tố San chịu trách nhiệm tham mưu nguồn tiền văn nghệ mừng xuân trên 144,4 triệu đồng.

Trường THPT Hoàng Diệu, nơi để xày ra những sai phạm về tài chính thời gian qua.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi của trường THPT Hoàng Diệu trên 26,6 triệu; thu hồi của các cá nhân 181,7 triệu đồng. Trong đó có hoa hồng bảo hiểm y tế, tai nạn đã chia 107,3 triệu (15 người); huê hồng đồng phục học sinh 74,3 triệu (chia 18 người)…

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu trường THPT Hoàng Diệu có trách nhiệm thu hồi trên 590 triệu đồng từ việc chi thừa cơ sở vật chất, chuyển nguồn, quỹ phúc lợi. Trường cũng phải trả cho học sinh, giáo viên trên nửa tỷ đồng, trong đó tiền tăng cường phải trả lại cho giáo viên hơn 485 triệu đồng và các khoản thu thừa khác...

Đ.Văn – S.Nguyễn