Ngày 25-4, ông Quách Hoàng Sáu, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, ký thông báo kết luận thanh tra về thực hiện chính sách, pháp luật tài chính và xây dựng cơ bản tại Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng, với số tiền sai phạm trên 8,5 tỉ đồng, trong đó về tài chính là trên 8,1 tỉ đồng; về xây dựng cơ bản trên 376 triệu đồng.

Theo kết luận thanh tra, ngoài thanh toán công tác phí vượt quy định gần 110 triệu, Trường CĐCĐ Sóc Trăng thanh toán chứng từ không hóa đơn trên 300 triệu đồng; thanh toán không đầy đủ chứng từ 2,3 tỷ; hợp pháp hóa chứng từ thanh toán không đúng quy định gần 1,4 tỷ đồng; chi tiền quản lý lớp không theo quy định 1,25 tỷ đồng; chi sai tiền vượt giờ 362 triệu đồng... 

Trường CĐCĐ Sóc Trăng, nơi để xảy ra hàng loạt sai phạm thời gian qua. 

Về xây dựng cơ bản, Trường CĐCĐ Sóc Trăng để xảy ra sai phạm 376,8 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Sóc Trăng có trách nhiệm thu hồi và đôn đốc thu hồi trên 4,3 tỷ đồng. Liên quan đến tiền xây dựng cơ bản, có hai nhà thầu bị Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị thu hồi số tiền trên 115 triệu đồng là Công ty TNHH Tân Bình và Chấn Thuận Hưng.

Với sai phạm trên, về trách nhiệm, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền xử lý, kiểm điểm tập thể và 10 cá nhân thuộc Trường CĐCĐ Sóc Trăng, các đơn vị trực thuộc trường có liên quan đến sai phạm về tài chính, xây dựng và 1 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình thuộc Sở Xây dựng Sóc Trăng. 

Đối với nội dung sai phạm liên quan đến thanh toán chứng từ không đúng thực tế (hợp thức hóa chứng từ chi tiền mở rộng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, tổ chức ôn thi, chi quảng cáo lớp cao học của trường Đại học Tài chính - Marketing), sử dụng vào mục đích cá nhân, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý theo pháp luật.

Trước đó một tháng, Chi bộ Phòng hành chính tổng hợp Trường CĐCĐ Sóc Trăng đã kỷ luật Đảng đối với Hiệu trưởng Đoàn Thiện Tài, kiêm bí thư Đảng ủy nhà trường, bằng hình thức khiển trách vì vi phạm đạo đức lối sống. Đó là việc cùng cán bộ đơn vị đi nhậu khi chưa hết giờ làm việc và để xảy ra việc một giáo viên rút dao định đâm đồng nghiệp…

Văn Đức - C.X