Trong công tác tuyển sinh, đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học, hai năm 2010, 2011, Trường Đại học Mở đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu so với số lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đã phê duyệt. Cụ thể, năm 2010 tuyển vượt 1.082 sinh viên (33,3%), năm 2011 vượt 1.026 sinh viên (40,2%). Nhiều sinh viên trúng tuyển trong 3 năm từ 2010-2012 chưa đảm bảo điều kiện tham gia dự thi của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, cơ quan thanh tra đã phát hiện sai phạm trong việc tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo ban đêm nhưng lại cấp bằng đại học chính quy.

Đối với công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học liên kết với nước ngoài, nhiều học viên trúng tuyển còn thiếu điều kiện theo quy định. Một số học viên trúng tuyển đào tạo thạc sỹ trong nước chưa đảm bảo điều kiện dự thi, số lượng học viên nhiều nhưng lực lượng giảng viên giảng dạy và cán bộ quản lý còn thiếu… ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Một trong những sai phạm trong hoạt động tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Mở là lãnh đạo trường cho triển khai hai dự án khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đó là Dự án Trại thực nghiệm Bình Thuận và Dự án khu sinh thái rừng ngập mặn huyện Cần Giờ. Việc sử dụng tiền mua đất, chi phí cho hoạt động của các dự án này cũng đều được chỉ ra các vi phạm cụ thể… Ngoài ra, Trường Đại học Mở còn có những vi phạm trong việc thu học phí, lệ phí...

Phần thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng, cơ quan thanh tra đã làm rõ những vi phạm từ việc nghiệm thu, quyết toán một số công việc không chính xác về khối lượng, đơn giá… dẫn đến giá trị nghiệm thu, quyết toán cao hơn thực tế thi công, đấu thầu vượt thẩm quyền đối với hạng mục xây dựng nhà xe số 3 (thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)…

Liên quan đến vi phạm của các nhà thầu, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an phối hợp xác minh làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng cơ bản của các nhà thầu.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT tăng cường công tác quản lý, nghiên cứu ban hành quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với mô hình Đại học mở... Đồng thời, đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo Trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác quản lý, trong đó có yêu cầu chấm dứt việc tuyển sinh các hệ đào tạo từ xa, vừa làm vừa học vượt chỉ tiêu, tuyển sinh không đúng quy định…

Thanh tra Chính phủ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể Ban giám hiệu, Đảng ủy, Công đoàn trường, các cá nhân về các khuyết điểm, sai phạm trong từng thời kỳ liên quan.

Việt Hà