Bộ GD&ĐT cho biết, tình trạng một số học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng, dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ GD & ĐT đề nghị Giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phải khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30-3-2018 ban hành Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền,nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc phòng, tránh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên hàng năm, các sinh hoạt chuyên đề liên quan.

Bộ GD &ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin về các đối tượng học sinh, sinh viên có biểu hiện bất thường, để phối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng của địa phương có giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tăng cường tuyên truyền các nội dung về phòng, tránh tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ trong các buổi sinh hoạt tập thể.


Thu Phương