Theo đó, học sinh bậc trung học sơ sở, trung học phổ thông, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 27/4. Học sinh mầm non, tiểu học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp đi học trở lại từ ngày 4/5. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Y tế cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục thực hiện giãn cách trong trường học, bố trí chỗ ngồi phù hợp, học sinh ngồi cách nhau ít nhất 1 m, ra chơi trong lớp, đi về theo lớp, phụ huynh tuyệt đối không được vào trường để đưa đón. Mặt khác, các trường học không được tổ chức dạy thêm học thêm, không tổ chức bán trú, không tổ chức chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa và họp hội đồng giáo viên…Các hoạt động giáo dục chỉ được tiến hành ở từng lớp học, cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên bắt buộc phải mang khẩu trang khi ở trường và được đo thân nhiệt trước khi vào trường, lớp.


Hữu Toàn