ĐHQG Hà Nội cho biết, năm nay, bậc thạc sĩ có 1.054 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trong tổng số 1.292 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm  81,5%, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019; bậc tiến sĩ có 69 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trong số 86 thí sinh đăng ký dự thi, giữ ổn định so với cùng kỳ năm 2019.

Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế

Bậc thạc sĩ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với 15 ngành/chuyên ngành đào tạo; tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) với 81 ngành/chuyên ngành đào tạo, trong đó khối Khoa học Tự nhiên và Công nghệ có 54 chương trình đào tạo và khối Khoa học Xã hội và Nhân văn có 27 chương trình đào tạo. Các chuyên ngành còn lại tuyển sinh theo phương thức truyền thống. 

Như vậy, so với năm 2019, năm nay, ĐHQG Hà Nội mở rộng các chuyên ngành tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển và bài thi ĐGNL. 

Dự kiến, ĐHQG Hà Nội công bố kết quả thi trước 17h ngày 7/7/2020 và công bố trúng tuyển trước ngày 21/7/2020.


Phương Dung