Năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội có 3 phương án tuyển sinh, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực; xét tuyển hồ sơ thí sinh và xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của ĐH Quốc gia Hà Nội. Đối với phương án xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực, thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán (90 phút), Viết luận (60 phút); bài thi tự chọn - Ngoại ngữ (60 phút), Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (60 phút). Trừ bài thi viết luận, các bài thi còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm trên giấy. Trường sẽ sử dụng kết quả 3 hoặc 4 hợp phần để xét tuyển vào các ngành đào tạo. ĐH Quốc gia Hà Nội dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực là 25/7.

Thông tin về tổ hợp xét tuyển vào từng ngành đào tạo, các yêu cầu chi tiết đối với đề thi và thủ tục đăng ký dự thi sẽ được trường công bố trước 10/5. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 1/6. Công tác ra đề, chấm thi và xét tuyển đại học chính quy được ĐH Quốc gia Hà Nội phối hợp với các trường đại học trên địa bàn thành phố.


Hùng Quân