Theo Ban Tổ chức, Hội thi lần này dành cho khối tiểu học và THCS với 2 hình thức thi cá nhân và đội tuyển. Phần thi cá nhân được tổ chức theo hình thức trực tuyến, dành cho học sinh trong cả nước (từ lớp 4 đến lớp 9); phần thi tập thể theo đội dành cho học sinh ở TP Hồ Chí Minh. Hội thi diễn ra từ ngày 30-9 đến ngày 27-10-2019.

Thí sinh tham gia thi trực tuyến

Nội dung thi gồm: Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; những nét đặc trưng cơ bản, tiêu biểu của nền văn hóa Việt Nam; tìm hiểu về tác phẩm “Lịch sử nước ta”, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện, tác phẩm của Bác Hồ liên quan đến thanh thiếu nhi; lịch sử truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các gương anh hùng nhỏ tuổi; quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các công trình tiêu biểu của thành phố; những nội dung trọng tâm công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022.

Ngoài việc giáo dục lịch sử, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam thông qua tìm hiểu kiến thức lịch sử của đất nước, của các tổ chức nói trên, hội thi còn nhằm trang bị kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội, các nội dung kỹ năng thuộc chương trình “Rèn luyện đội viên”.

Bà Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TP Hồ Chí Minh cho biết đây là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của đội viên, học sinh thành phố tham gia hưởng ứng đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020). 

Nhân Sơn