Theo lãnh đạo Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở  GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng dự thảo 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để lấy ý kiến các trường. 

Phương án 1 là  thi tuyển 4 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi thứ tư, trong đó bài thi thứ tư thuộc 1 trong các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. 

Thời gian làm bài đối với bài thi toán và ngữ văn là 120 phút/bài, đối với 2 bài thi còn lại là 60 phút/bài. Dự kiến, bài thi thứ tư do Sở GD&ĐT công bố vào cuối tháng 3.

Phương án 2 là giữ nguyên như phương án tuyển sinh năm học 2018-2019, tức là tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển. Phương án 3 là tổ chức thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là toán, ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp. 

Trong đó, bài tổ hợp 1 (gồm 4 môn Ngoại ngữ, vật lý, lịch sử và giáo dục công dân); hoặc tổ hợp 2 (gồm 4 môn Ngoại ngữ, địa lý, hóa học và sinh học). Thời gian làm bài đối với bài thi toán và ngữ văn là 120 phút/bài; đối với bài thi tổ hợp là 90 phút/bài. 

Việc quyết định tổ chức bài thi tổ hợp nào sẽ được Sở GD&ĐT thực hiện theo hình thức bốc thăm và công bố vào cuối tháng 3. Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngoài 3 phương án như trên, các nhà trường có thể đề xuất phương án tuyển sinh khác. 

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất của các nhà trường về phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Dự kiến, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 sẽ được công bố trong thời gian học kỳ I năm học 2018-2019.

H.Thanh