Theo kế hoạch, năm học 2019-2020, dự kiến toàn thành phố có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018-2019. Tỷ lệ học sinh dự kiến tuyển vào các trường THPT công lập là 62%; vào trường THPT công lập tự chủ là 2,6%; vào trường THPT ngoài công lập là 20%; 7,5% số học sinh tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp -giáo dục thường xuyên và 7,9% số học sinh tham gia học nghề. 

Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển với 4 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư; trong đó, bài thi thứ tư được chọn ngẫu nhiên thuộc một trong các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý. Bài thi môn thứ tư sẽ được công bố vào tháng 3-2020. Như vậy, năm học 2020-2021, Hà Nội vẫn giữ ổn định phương thức thi tuyển vào lớp 10 THPT. Nguyên tắc tuyển sinh bao gồm: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn toán + Điểm thi môn ngữ văn) x 2 + (Điểm thi môn ngoại ngữ + Điểm thi môn thứ tư) + Điểm ưu tiên. 

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây, thí sinh trải qua 2 vòng thi. Vòng 1, sơ tuyến đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ; vòng 2, thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển vòng 1. Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

 Với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập áp dụng phương thức xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định chọn 1 trong 2 phương án tuyển sinh gồm: Phương án 1, xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020-2021; Phương án 2, xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.

  
Hùng Quân