Trong đó, các cụm thi do ĐH chủ trì được phân bổ như sau: Cụm thi số 1 do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, có các điểm thi tại 3 trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Xây dựng và ĐH Kinh tế Quốc dân .Cụm thi số 2 do ĐH Thủy lợi chủ trì, có các điểm thi tại 8 trường: ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Công đoàn, Học viện Ngân hàng, ĐH Y Hà Nội, ĐH Công nghệ giao thông vận tải, ĐH Văn hóa Hà Nội.Cụm thi số 3 do Học viện Kỹ thuật Quân sự chủ trì, có các điểm thi tại 3 trường: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Thương mại. Cụm thi số 4: Do ĐH Sư phạm Hà Nội gồm các điểm thi tại 2 trường: ĐH Sư phạm Hà Nội, Cao đẳng Công nghệ Hà Nội. Cụm thi sô 5: ĐH Lâm Nghiệp gồm các điểm thi tại 3 trường: ĐH Lâm Nghiệp, CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Trung cấp Cảnh sách vũ trang.

Đối với 31 cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì được bố trí đặt rải rác tại các quận, huyện trên địa bàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã công bố danh sách dự kiến 120 cụm thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn toàn quốc. Trong đó có 70 cụm thi  ĐH và 50 cụm thi tốt nghiệp.

Học sinh Hà Nội thi THPT quốc gia năm 2015.
H.Thanh