Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu nội dung thanh tra thi tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho kỳ thi như khu vực coi thi, khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi, phòng thi, phòng chấm thi, các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất; biện pháp phối hợp đảm bảo an toàn của Hội đồng thi như phòng chống cháy nổ, mưa bão, an ninh, giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước và các tình huống bất thường khác.

Đồng thời, yêu cầu Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường, trường đại học chủ trì cụm thi thành lập và công khai đường dây nóng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công bố kết quả thi để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi.

H.Thanh