Cụ thể, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đề nghị Viettel hỗ trợ phục vụ cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, đặc biệt là phần mềm liên quan đến bảo mật đề thi, quản lý thi, chấm thi với tinh thần là phần mềm sẽ được trang bị tốt nhất về mặt công nghệ và tính bảo mật. 

Hỗ trợ công nghệ về đào tạo từ xa cho đội ngũ giáo viên để có thể tổ chức bồi dưỡng online cho đội ngũ nhà giáo trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; trước mắt là cán bộ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT; sau đó là giảng viên sư phạm, hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông và giáo viên. 

Trước những đề xuất của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, hiện đã có các phầm mềm liên quan đến Kỳ thi THPT quốc gia. Phía Viettel sẽ tham gia sâu hơn nhằm khắc phục những bất cập (nếu có); đặc biệt là khâu bảo mật. 

Với những phần mềm khác mà Bộ đã có, Viettel sẽ tham gia với tư cách phản biện. Với các vấn đề khác, Viettel sẽ đồng hành, hỗ trợ tối đa trên tinh thần đồng thuận và hiệu quả.

H.T.