Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban. Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo cũng đã được thành lập, gồm 32 thành viên. 

Nhằm hạn chế những hiện tượng tiêu cực như đã xảy ra tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở một số địa phương, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm nâng cao nhận thức cho tất cả các thành phần tham gia kỳ thi. 

Cục Quản lý chất lượng có trách nhiệm chuyển tải toàn bộ tài liệu, thông tin về thi và tuyển sinh đến từng trường trung học phổ thông; yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, phụ huynh tham khảo đầy đủ các thông tin, tài liệu này, tránh việc thông tin về kỳ thi, tuyển sinh không đến được với những người cần biết. Các đơn vị liên quan phải xây dựng một cẩm nang ngắn, trong đó làm rõ vị trí, trách nhiệm của từng người tham gia kỳ thi. 

Riêng đội ngũ thanh tra thi và tuyển sinh năm 2019, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu chọn lọc kỹ nhằm bảo đảm chuyên môn, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao với mục tiêu thanh tra bảo đảm thực chất.

Hùng Quân