Theo đó, năm 2018, 11 trường ĐH, Khoa và phân hiệu trực thuộc ĐH Huế tuyển sinh 12.064 chỉ tiêu xét kết quả THPT Quốc gia 2018. Qua thống kê chung, mức điểm sàn đầu vào thấp nhất của ĐH Huế là 13 điểm, mức điểm sàn cao nhất là 20 điểm.

Cụ thể, trường ĐH Luật có mức điểm sàn 15,25 cho 2 ngành Luật và Luật Kinh tế. Các trường gồm ĐH Ngoại ngữ, Kinh tế, Nông lâm có điểm sàn từ 13 đến 15 điểm. Trường ĐH Khoa học và Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị có chung mức điểm sàn là 13; Khoa Du lịch có mức điểm sàn 14.

Nhiều ngành của các trường, khoa thuộc ĐH Huế có đầu vào lấy điểm sàn 13 điểm là cơ hội cho thí sinh bước vào giảng đường đại học.

Năm nay, mức điểm sàn cao nhất thuộc về Trường ĐH Y dược với mức điểm từ 16 đến 20 điểm. Trong đó, ba ngành học Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học có mức điểm sàn cao nhất là 20 điểm.

Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt và Dược học của ĐH Y dược Huế có mức điểm sàn cao nhất là 20 điểm.

Riêng các trường ĐH Sư phạm, ĐH Nghệ thuật và Khoa Giáo dục Thể chất sẽ lấy điểm sàn theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT.


Anh Khoa