Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết: Liên quan đến thực hiện Nghị quyết 40 của Quốc hội về việc thực hiện chương trình phổ thông mới từ năm 2000 đến nay, sách giáo khoa cũ vẫn đang được triển khai. Sách giáo khoa cũ đang ổn định và hàng năm có tái bản, điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung. 

Thực tế cho thấy, trong các chuyến công tác lên các tỉnh miền núi như Sơn La, Lai Châu, sách giáo khoa cũ vẫn được học sinh tại đây sử dụng lại. Liên quan tới vấn đề dư luận quan tâm là các sách có viết trực tiếp lời giải, chỉ sử dụng 1 lần, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định: “Sách giáo khoa là sách riêng, đảm bảo có sự luân truyền lâu dài. Sách tham khảo tùy theo từng điều kiện, các gia đình, nhà trường có thể lựa chọn. 

Tuy nhiên, phía Bộ GD&ĐT đã ra các văn bản 2572, 2372 ban hành ngày 11.4.2013 về việc sử dụng tài liệu tham khảo. Năm 2014 đã ban hành Thông tư 21 về việc quy định và quản lý sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Việc lựa chọn sách tham khảo do Thủ trưởng, Hiệu trưởng các nhà trường sẽ quyết định sử dụng sách nào phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương. Bộ cũng chỉ đạo, yêu cầu các sách tham khảo viết trực tiếp vào trong bài là không nên”.

H.Thanh