Theo đó, quy chế nêu rõ hình thức tuyển sinh là vào học hệ dự bị ĐH bằng hình thức xét tuyển và tuyển thẳng. Đối tượng được xét tuyển theo quy chế này gồm thí sinh thuộc đối tượng 1 của nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) và khu vực 1 (KV1) quy định tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

Đối tượng trong diện tuyển thẳng là thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (theo quy định của Chính phủ) đã tốt nghiệp THPT. Quy chế tuyển sinh, xét chọn học sinh hệ dự bị ĐH có hiệu lực từ ngày 15-2.

HT