Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2017, ngày thi đầu tiên môn Ngữ Văn cả nước có 838.818 thí sinh đăng kí dự thi; môn Toán có 858.555 thí sinh đăng kí dự thi.

Trong đó, tổng số thí sinh đến dự thi Môn Ngữ Văn là 833.894, đạt tỷ lệ 99.53%; Môn Toán có  853.679 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99.43%. 

Tổng số điểm thi môn Ngữ Văn là 2.362, Môn Toán là 2.364; Tổng số phòng thi môn Ngữ Văn là 35.944; Môn Toán là 36.809. Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 50 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh bị cảnh cáo, 49 bị đình chỉ thi. 

Đặc biệt, không có cán bộ nào vi phạm kỷ luật. Theo báo các chung tại các điểm thi, ngày thi đầu tiên đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế; thời tiết nhìn chung thuận lợi cho thi sinh dự thi.Tình hình giao thông ở các thành phố lớn thông suốt, không xảy ra ùn tắc.
Huyền Thanh