Trong đó số thí sinh dự thi bài thi Vật lí là 409.980, đạt tỷ lệ 99.49%; Bài thi Hóa học là 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%; Bài thi Sinh học là 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%. 

Ở môn Ngoại ngữ, số thí sinh đăng ký là 759.965; Tổng số thí sinh đến dự thi là 756.901, đạt tỷ lệ 99.60%. Tổng số điểm thi bài Khoa học tự nhiên là 2.168; Bài thi Ngoại Ngữ là 2.459; Tổng số phòng thi bài Khoa học tự nhiên là 18.956; bài thi Ngoại Ngữ là 32.863.

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật của ngày thi thứ nhất là 12 thí sinh và cả 12 trường hợp này đều bị đình chỉ thi. Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật là 2 cán bộ. Theo báo cáo của các cụm thi, ngày thi thứ hai của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Trên phạm vi toàn quốc thời tiết nhìn chung tương đối thuận lợi cho việc dự thi của thí sinh so với những năm trước đây. Một số địa phương có xảy ra mưa lớn cục bộ nhưng do có sự chuẩn bị từ trước, có phương án dự phòng nên các thí sinh vẫn kịp đến dự thi; công tác tổ chức thi ở tất các điểm thi diễn ra an toàn.

H.Thanh