Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ ban hành kế hoạch 5 năm về nâng cao chất lượng quản lý và phát triển đội tàu tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đến năm 2020 theo hướng giảm tàu vỏ gỗ, tăng số lượng tàu vỏ thép, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Theo đó, các tàu vỏ gỗ khi hết hạn sẽ được đóng tàu vỏ thép thay thế. Các tàu vỏ gỗ đang đóng dở hoặc đã bọc vỏ composit theo hướng dẫn của tỉnh trước đó sẽ được phép lưu hành. Tuy nhiên, các chủ tàu phải đóng mới tàu theo quy chuẩn thiết kế mẫu. Đây là giải pháp giải tỏa những băn khoăn của các chủ tàu về Quyết định 3625 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng việc đóng mới thay thế tàu vỏ gỗ hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Sau khi công bố kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến của các chủ tàu, Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia về lĩnh vực tàu du lịch để có bộ thiết kế mẫu tàu quy chuẩn.

Đăng Hùng