Theo đó, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cùng các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức rà soát địa bàn, đưa người lang thang xin ăn, không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố vào chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; tổ chức xác minh, phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng chăn dắt, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và người yếu thế khác để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn... 

Trẻ em ăn xin trên quốc lộ 1 trước KCN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân

Cơ quan chức năng cũng tiến hành rà soát nắm tình hình liên quan đến đời sống của những người có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Nhân Sơn