Qua kiểm tra, Tổng cục Môi trường nhận thấy, các ngành thường xuyên để xảy ra sự cố môi trường là: Khai thác khoáng sản, sản xuất sắt thép, phân bón, hoá chất, các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy xi măng...

Trong năm 2016, Tổng cục Môi trường cũng tổ chức 4 đoàn thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 825 cơ sở trên địa bàn 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đến nay, đoàn kiểm tra đang hoàn thiện các thủ tục và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt các cơ sở vi phạm với tổng số tiền dự kiến khoảng 132 tỉ đồng.

H.Ly