Trong đó, kiểm tra chủ yếu tại Nhà máy sản xuất giấy thuộc Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ, Doanh nghiệp tư nhân Trần Dương và Công TNHH MTV Đức Hiền, Quảng Trị. 

Tại Nhà máy sản xuất giấy, cho thấy hệ thống xử lý nước thải được xây dựng, xử lý tuần hoàn và khép kín. Tuy nhiên, hệ thống máy móc cũ kỹ, kém hiệu quả; các hồ chứa nước thải và khu vực tập kết nguồn nguyên liệu sản xuất được xây dựng còn sơ sài, gây ô nhiễm cục bộ. 

Doanh nghiệp tư nhân Trần Dương chế biến mủ cao su với công suất nhà máy nhỏ, có hệ thống xử lý môi trường, nhưng cũng khá sơ sài; sau khi nước được tuần hoàn, xử lý qua một vài bộ phận thì thải ra môi trường gần với sông suối. 
Kiểm tra hồ chứa nước thải Nhà máy giấy- Công ty CP Bắc Trung Bộ, Vĩnh Linh.
Riêng Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị chuyên chế biến mủ cao su, có công suất nhà máy rất lớn, với 8 nghìn tấn mủ/năm, đã đi vào hoạt động từ 2 năm nay, đã đạt công suất từ 5 đến 7 nghìn tấn mủ/năm. 
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải Công ty Trần Dương.
Theo đó, lượng xả thải của công ty rất lớn; mặc dù đã có hệ thống xử lý nguồn nước thải hiện đại; cùng với đó là 4 hồ chứa nước, tuần hoàn nước và xử lý nước thải có trữ lượng lớn, theo phản ánh của người dân, phần nước từ các khu vực rửa xe chở nguyên liệu (rửa sau khi đã xả nguyên liệu), nước mưa chảy ra từ một vài khu vực tập kết nguyên liệu để ngoài trời, đã đổ ra khu vực ngoài nhà máy, lâu ngày chúng có màu đen kịt. 
Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải Công ty Đức Hiền.

Các cơ quan chức năng đã lấy 3 mẫu nước ở những khu vực này để kiểm tra, đánh giá việc bảo vệ môi trường theo quy định.

Thanh Bình