Thực hiện phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống văn bản quản lý; thúc đẩy việc xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử; xây dựng và đưa vào vận hành một số cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường như cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu môi trường. 

Đặc biệt là xây dựng hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, nhằm cung cấp môi trường điện tử kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương.

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường cho biết, hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh gồm 2 ứng dụng: Tương tác thông qua gửi/nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc điện tử giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp tỉnh, để cung cấp chức năng gửi/nhận, xử lý văn bản, hồ sơ công việc điện tử giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các Sở; theo dõi được tình trạng gửi, nhận văn bản điện tử; quá trình xử lý văn bản; các vướng mắc trong quá trình xử lý văn bản... và cho phép các cấp lãnh đạo, người dùng có thể trao đổi trực tiếp với nhau theo từng văn bản cụ thể. 

Tương tác đa phương tiện giữa lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ với lãnh đạo các Sở, nhằm cung cấp chức năng trao đổi trực tiếp, góp ý, kiến nghị, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc giữa lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, và lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường về mọi vấn đề, có thể trao đổi trực tiếp với từng cá nhân hoặc theo từng nhóm người dùng. 

Tích hợp với Ứng dụng gửi/nhận văn bản điện tử chạy trên nền web và được phát triển thành ứng dụng trên điện thoại và các thiết bị cầm tay thông minh, hỗ trợ nền tảng iOS và Android.

Văn Hào