Theo đó, kể từ ngày 1-3-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Được biết, tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 187.000 tỷ đồng. Trong đó dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo 38.000 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng dư nợ với 1,28 triệu hộ nghèo đang còn dư nợ.     
Ảnh minh họa.
Hải Châu