Thời gian qua, Bộ đã xử lý nghiêm các sai phạm của báo chí. Bằng chứng là, Bộ đã xử phạt vi phạm hành chính 69 trường hợp với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; đình bản tạm thời 5 trường hợp do có sai phạm; thu hồi giấy phép hoạt động báo chí 1 trường hợp; thu hồi thẻ nhà báo 10 trường hợp.

Gần đây nhất, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xử phạt tạp chí Nhà quản lí và báo điện tử Người đưa tin với tổng số tiền 190 triệu đồng, đồng thời đình bản tạm thời trong 3 tháng; thu hồi giấy phép hoạt động của tạp chí Doanh nghiệp – Doanh nhân và Thương hiệu.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục Báo chí tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, đặc biệt đối với các vi phạm về tôn chỉ, mục đích; chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương.


K. Vy