Quyết định vừa được ký hôm nay cho biết 2 nhà báo này bị thu hồi thẻ do vi phạm các quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí theo tiết c điểm 9.1 khoảng 9 mục II thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 30-3-2007 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Việc thu hồi thẻ phải được báo Công thương hoàn thành trước ngày 10-9.

Quyết định thu hồi thẻ xuất phát từ đơn phản ảnh của một công dân huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về tác nghiệp của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến. Cục Báo chí Bộ TT&TT sau đó đã có buổi làm việc với các bên liên quan để xác nhận.

Theo đó, bà Vũ Thị Thành Huế, Trưởng VP đại diện báo Công thương tại Hải Phòng và bà Lê Thị Xuyến, phóng viên thường trú của báo Công thương tại địa bàn này, sau khi tìm hiểu một số sai phạm trong xây dựng tại huyện Vĩnh Bảo, đã đề nghị "ký hợp đồng quảng cáo, tuyên truyền trên báo, cần thì xuất hóa đơn không cần thì không xuất, không cần đăng tải gì cả, coi như hỗ trợ báo".

Theo nội dung trao đổi được ghi âm do công dân gửi đến Cục Báo chí, bà Huế và bà Xuyến đã đề xuất ký hợp đồng với mức tiền là 30 triệu đồng theo điều kiện nêu trên.

Các nội dung trên đã được 2 nhà báo và lãnh đạo báo Công thương xác nhận tại buổi làm việc với Cục Báo chí.

Cục Báo chí đã trình và Bộ trưởng TT&TT đã đồng ý quyết định thu hồi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến.

Theo Chung Hoàng (VNN)