Hiện mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kì triều cường. Mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu đạt 3,10m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,63m. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước sông Cửu Long sẽ lên nhanh.

Đến ngày 8-9/10, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,7m (trên báo động 1 là 0,2m), trên sông Hậu tại Châu Đốc là 3,3m (dưới báo động 2 là 0,2m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Trên sông Sài Gòn, mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên trên mức báo động 3 từ 0,05-0,1m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An. Các đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng đối mặt với triều cường dâng cao ngây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp. 

K. Vy