Hiện mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu đạt 3,0m, trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 2,66m. Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của lũ tuyến trên kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. 

Đến ngày 22-23/9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,5m (ở mức báo động 1), trên sông Hậu tại Châu Đốc lên 3,1m (trên báo động 1 là 0,1m), tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 2, báo động 3. Trên sông Sài Gòn, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước tại trạm Phú An có khả năng lên mức báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.


K. Vy