Hiện nay, mực nước hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước trên sông Tiền tại Mỹ Thuận đang là 1,5m, tại Mỹ Tho là 1,11m; trên sông Hậu tại Cần Thơ là 1,53m, tại Long Xuyên là 1,8m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An là 1,45m (trên báo động 2 (BĐ2) là 0,05m.

Theo dự báo, triều cường tại Nam Bộ sẽ đạt đỉnh vào ngày 14-15/12. Trong đợt triều cường này, mực nước tại các trạm chính vùng hạ nguồn sông Cửu Long và sông Sài Gòn lên mức BĐ2-BĐ3 và có nơi trên BĐ3; trên sông Tiền tại Mỹ Thuận lên mức 1,8m (ở mức BĐ3), tại Mỹ Tho lên 1,6m (ở mức BĐ3); trên sông Hậu tại Cần Thơ lên mức 1,9m (ở mức BĐ3), tại Long Xuyên lên 2,2m (ở mức BĐ2); trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An lên mức 1,6m (trên BĐ3 0,1m).

Dưới tác động của triều cường, khu vực trũng thấp của TP Hồ Chí Minh có nguy cơ xảy ra ngập úng. 


K. Vy