Được xây dựng thành điểm đến văn hóa đặc trưng của thành phố mang tên Bác, góp phần kích thích phát triển văn hóa đọc, năm 2016, tại đường sách đã diễn ra trên 100 chương trình giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, 15 triển lãm.

Đã có gần 50.000 bản sách được tiêu thụ, góp phần mang về doanh thu trên 26,4 tỷ đồng.

NH