Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo UBND các tỉnh Cụm thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Về phía tỉnh Kon Tum có các đồng chí: Y Mửi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;…

Lãnh đạo các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Năm 2018, các phong trào thi đua thường xuyên được duy trì, nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các tỉnh phát động đã tạo ra chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh trong Cụm.

Từ trong phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho xã hội hàng trăm tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong Cụm thi đua và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Năm 2018, UBND các tỉnh trong Cụm đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 256 tập thể và 377 cá nhân; các tỉnh cũng đã khen thưởng cho 15.249 tập thể và 14.236 cá nhân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND 10 tỉnh trong Cụm thi đua đã thảo luận, thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với quyết tâm thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị ở mỗi địa phương vững mạnh, xuất sắc; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực cùng thành tựu đạt được của các tỉnh trong triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước lớn của Trung ương là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với các chỉ tiêu đều tăng so với kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước chỉ đạo trong thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần năng nổ hơn nữa, bứt phá hơn nữa, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tránh làm theo phong trào, làm cho có, phát động rồi để đó, không kiểm tra việc thực hiện như thế nào. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cao hơn năm 2018.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước lưu ý, năm nay là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); vì vậy, các tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phát hiện, nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là nâng tỷ lệ khen thưởng cho những người lao động sản xuất trực tiếp, có nhiều sáng kiến hay, có ích cho xã hội;…

Với kết quả trong năm 2018, Hội nghị thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định; tặng Bằng khen cho 3 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Hội nghị cũng thống nhất bầu tỉnh Quảng Ngãi là Cụm trưởng, tỉnh Đăk Nông là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung năm 2019.

Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh: Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

N.H.Khôi